TERMENI SI CONDITII


PREMISE

Sistemul electronic de achizitii Vel Pitar (in continuare PORTAL DE ACHIZITII) este sistemul informatic accesibil prin internet la adresa achizitii.velpitar.ro, utilizat in scopul efectuarii, prin mijloace electronice, achizitiilor de materii prime, de servicii si materiale conexe procesului de productie al Vel Pitar.

achizitii.velpitar.ro (incluzand subdomeniile sale) este un site oficial al Vel Pitar, conceput si destinat stict pentru activitatea de negociere a achizitiilor prin mijloace electronice. Site-ul este operat de reprezentatii departamentului de achizitii Vel Pitar (in continuare BENFICIAR/ORGANIZATOR/ADMINISTRATOR), asigurand astfel transparenta si eficienta maxima in procesul de achizitie.

Orice activitate de negociere/achizitie prin intermediul portalului de achizitii Vel Pitar se supune si respecta procedurile interne, regulamentele si standardele Vel Pitar. Orice modificare ale celor mentionate va fi facuta cunoscuta utilizatorilor.

Vel Pitar isi declina orice raspundere cu privire la indisponibilitatea portalului de achizitii din cauze independente de vointa. Vel Pitar va depune toate eforturile necesare pentru remedierea unor astfel de situatii in conditii de promptitudine si impartialitate maxima.


ACCEPTAREA CONDITIILOR

Portalul de achizitii este un instrument de negociere/tranzactionare si se adreseaza oricarei persoane juridice interesate, care este de acord cu termenii si conditiile portalului (in continuare UTILIZATOR). Inregistrarea si folosirea portalului presupune acceptarea in totalitate a termenilor si conditiilor sub care portalul isi desfasoara activitatea.

Termenii si conditiile pot fi schimbate in orice moment de catre Vel Pitar, fara notificarea prealabila a utilizatorilor. In cazul in care utilizatorul nu este de acord cu termenii si conditiile impuse, utilizarea portalului de achizitii Vel Pitar nu va fi opozabila acesteia, continuarea utilizarii echivaland cu acceptarea termenilor si a conditiilor.

APLICARE

Informatiile, datele si materialele disponibile prin intermediul portalului de achizitii Vel Pitar nu au caracter public in conditiile in care Vel Pitar nu dispune in mod explicit altfel. Vel Pitar va depune toate diligentele pentru asigurarea acuratetii informatiilor puse la dispozitia utilizatorilor, rezervandu-si dreptul de proprietate asupra acestora.

Utilizatorii nu au dreptul sa modifice, sa copieze, sa distribuie, sa transmita, sa afiseze, sa publice, sa reproduca, sa creeze produse sau servicii derivate care folosesc total sau partial informatiile din portal, sa transfere ori sa vânda aceste informatii.

Vel Pitar nu isi asuma nici o raspundere in cazul in care anumite informatii sunt furnizate cu intârziere, sunt pierdute, sterse sau nu pot fi stocate pe serverele sale din motive care nu-i pot fi imputabile. Vel Pitar nu este responsabil de modul in care utilizatoriii preiau si stocheaza informatii de pe portalul de achizitii.

Vel Pitar isi rezerva dreptul de a modifica structura si/sau continutul site-ului in orice moment si fara nici o informare prealabila.

SECURITATE; CONFIDENTIALITATE

Vel Pitar, prin administratorul portalului de achizitii, isi rezerva dreptul de a bloca/inactiva orice utilizator care intreprinde actiuni de natura a prejudicia/afecta buna activitatea a portalului de achizitii, printre acestea, dar nelimitandu-se la: transmitere prin intermediul portalului de documente cu continut neadecvat sau care nu respecta legislatia in vigoare, de documente virus-ate sau care contin secvente de cod/programe create pentru a perturba activitatea soft/hard-ware a administratorului portalului de achizitii, de documente care contin informatii neadevarate folosite de utilizator pentru a-si crea avantaje si/sau beneficii nemeritate, de documente ce contin informatii asupra carora utilizatorul nu are drepturi de utilizare/proprietate intelectuala/industriala.

Vel Pitar isi rezerva dreptul de a folosi datele colectate de la utilizatorii portalului de achizitii pentru imbunatatirea serviciilor si proceselor proprii. Ii asiguram astfel pe utilizatori ca nu le vom face publice datele de contact (e-mail, telefon sau orice alte date cu caracter personal), doar in cazul in care acest lucru este solicitat in baza legilor romane.

Numele de utilizator, contul de utilizator si parola aferenta au caracter individual si netransmisibil. Utilizatorul este unica persoana pe deplin responsabila pentru utilizarea contului de utilizator. In acest sens utilizatorul se obliga sa utilizeze personal contul si sa nu transfere, cesioneze, vanda, imprumute sau transmita in orice alt mod contul de utilizator si/sau parola aferenta unei terte persoane sau entitati. Utilizatorul este de acord sa notifice Organizatorul daca are suspiciuni privind orice utilizare neautorizata a contului de utilizator sau accesare neautorizata a parolei.

Este interzisa intelegerea intre utilizatori menita sa afecteze si/sau distorsioneze rezultatul activitatilor pe portal (intelegeri asupra particiaprii/neparticiparii, intelegeri in ceea ce priveste pretul ofertat, etc). In cazul in care Organizatorul va sesiza asemenea intelegeri si in cazul in care Organizatorul va sesiza ca asupra unui alt utilizator se fac presiuni de orice tip pentru a practica aceleasi preturi si/sau oferi aceleasi raspunsuri, atunci Organizatorul va bloca respectivele conturi ale utilizatorilor, fara notificare prealabila.

In cazul in care Organizatorul are suspiciuni intemeiate legate de incercari ale utilizatorilor de a frauda licitatiile/cererile de oferta, acesta poate lua orice masura considera necesara in vederea stoparii actelor de frauda desfasurate de catre utilizatori. Organizatorul are un drept discretionar atat in ceea ce priveste masurile luate, cat si in ceea ce priveste utilizatorii impotriva carora vor fi luate aceste masuri.

CONTESTATII

Utilizatorii au posibilitatea de a contesta deciziile Organizatorului, prin intermediul tab-ului CONTESTATII, intr-un termen de cel mult 3 zile lucratoare de la data la care Organizatorul a transmis catre acestia notificarea sau comunicarea de orice fel la care se refera respectiva reclamatie. Organizatorul va face o noua verificare, in conformitate cu toata documentatia primita, in baza careia va lua o noua decizie, daca aceasta se impune.